Events

PHOTOS from ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2557 Sunday May 26 @ Van Hanh Temple

Calendar

News & Updates

an image
Photo by Vo Ta Huan


Books

  • Truyện Cổ Tích Phật Giáo.
    Ngày xưa, trong xã hội Ấn Độ, sự chênh lệch giữa người với người rất nhiều. Thành Vương Xá ở miền nam nước Ấn, dân chúng rất giàu có nhưng không khỏi có sự phân biệt giai cấp...
  • Quan Âm Truyền Thuyết (Tuyển Tập).
    Xưa thật là xưa, ở thành Lạc Dương quan lại thì tham ô, thanh thiếu niên thì hư hỏng. Ngài Quán Âm có ý định muốn giáo hóa họ, nên biến thành một người đàn bà nhà quê, tay cầm một cái hộp gấm...

More